Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

Ngày Chung Thất


Thoáng đấy mà đã sắp đến ngày chung thất của cố Đại lão Hoà Thượng T. Huyền Quang. Sẽ là ngày 17 hay ngày 20 ,22 hay 24 tháng tám năm 2008?

Buổi lễ tang có quá nhiều gay go thì ngày chung thất cũng tiên liệu được những phiền toái không phải là ít. Hôm tang lễ nếu không nhờ lực lượng GĐPT của anh Nguyễn Châu huy động các anh em trong, ngoài nước, có lẽ quý thầy không sao quán xuyến mọi mặt; thế nhưng Tỉnh hội Bình Định cứ nghĩ là công của mình, không riêng Bình Định, ai có tham dự vào tang đám cũng đều xem mình là thành phần cốt cán!
Nhờ vào hồng ân của cố HT, lò lửa Nguyên Thiều lúc bấy giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, rất nhiều phe phái chèo kéo, thủ thế lẫn nhau, cuối cùng cũng xuôi thuận. Việc thành bại, tốt xấu của mọi phe phái mưu đồ trong tang lễ đều chìm ngấm trong ưu phiền. Các anh em trong GĐPT truyền thống bị giáo chỉ số 9 gạt ra khỏi tổ chức, cũng nhiệt tình năng nỗ trước sự ra đi của một cao tăng, và chứng tỏ một uy tín tuyệt đối của BHD theo hệ thống dọc của tổ chức cư sĩ như thế, một lời kêu gọi là hàng ngàn anh em áo lam quy tụ về Nguyên Thiều lãnh trách nhiệm được giao; trước đó, anh Lê Công Cầu huy động không quá 100 đoàn sinh.
GĐPT áo lam là một tổ chức giáo dục thanh thiếu niên có uy tín, có hệ thống, có quy củ, có chương trình đào tạo rõ ràng. Tuy nằm trong Tổng vụ Thanh niên của GHTN trước kia, và trong Phân Ban của Ban Hướng Dẫn Nam Nữ Cư sĩ thuộc GHPGVN hiện nay, nhưng GĐPT có hệ thống dọc điều hành sinh hoạt biệt lập; có mục đích và lý tưởng rõ ràng.
GĐPT VN trải qua nhiều thời kỳ khó khăn trong tình hình chính trị trong nước hoặc mỗi khi thay đổi thể chế. Dưới thời nhà Ngô, một số Huynh trưởng của những đơn vị các tỉnh đã bị cầm tù hoặc bị thủ tiêu; sau 1975, GĐPT chưa được công nhận trong GHPGVN, các em cũng không tránh khỏi lắm khó khăn khi sinh hoạt; các anh chị trong BHD, liên Đoàn trưởng cũng bị thẩm vấn đe dọa thường xuyên, lúc bấy giờ, ngoài Đoàn Thanh Niên CS HCM, không một đoàn thể tư nhân nào được hoạt động. Năm năm sau nầy, Giáo Hội mới chấp nhận GĐPT có mặt trong BHD Nam Nữ Cư Sĩ, Phân Ban GĐPTVN, thế nhưng, anh Nguyễn Đức Châu chưa đủ uy tín kết nạp các đơn vị ngoài luồng, thế là có 2 đoàn thể áo lam sinh hoạt song hành; GĐPT truyền thống cũng bớt dần những khó khăn vì áp lực buộc gia nhập vào Phân Ban của BHD Nam Nữ Cư Sĩ; số lượng đơn vị và đoàn sinh của Phân Ban cũng chưa thể hiện được tầm vóc, khả năng, uy tín mà đoàn thể áo lam vốn có.
GĐPT VN là đoàn thể cư sĩ áo lam nhiệt tình với lý tưởng, ít bị chi phối bởi màu sắc chính trị hoặc khuynh hướng Giáo Hội; Lý tưởng chung của đoàn thể áo lam là giáo dục các em tôn kính Tam Bảo,làm một công dân tốt trong xã hội, tôn trọng sự sống mọi loài…thế nhưng, một số khuynh hướng chính trị đã thâm nhập, biến một số đơn vị trở thành một lực lượng cố chấp. bảo thủ, kỳ thị nội bộ. Vì thế, không những GĐPTVN có hai đoàn thể sinh hoạt song hành, mà, sau giáo chỉ số 9 và những văn bản quyết định loại trừ một số vị trong BHD GĐPT truyền thống, đưa Lê Công Cầu chấp quyền, từ đó, sản sanh thêm một lực lượng GĐPTVN thứ ba không thuộc GHTN mà cũng không thuộc GHPGVN; Tưởng chừng lực lượng GĐPT bị xé nát, nhưng với tinh thần tôn kính Tam Bảo, phụng sự lý tưởng, các em vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường, mặc dù một vài vị kích động, bêu xấu, đả kích lẫn nhau đã làm các em đoàn sinh ngây thơ hoang mang tột độ!
“Gia bần tri hiếu tử, quốc loạn thức tôi trung” Khi biết tin Đại Lão HT.T.Huyền Quang viên tịch, chính các anh em thuộc GĐPT bị GHTN loại trừ đã huy động anh chị em trong và ngoài nước về đảm trách tang đám của Cố HT, khi Lê Công Cầu không điều động nổi 100 em thuộc hệ thống điều hành của mình. Điều đó những vị trong GHTN đã thấy, nhưng quý thầy trong BTS PG Tỉnh Bình Định lại không thấy mà cứ ngỡ do công lao của BTS tỉnh. Dĩ nhiên các anh chị thuộc GĐPT đó không cần kể công, điều đáng buồn là những vị thuộc GHTN lúc bấy giờ cứ nhìn anh em như những kẻ phản bội, ngăn chận không cho các anh em đọc Ai Điếu trọn vẹn trước linh sàn cố Đại Lão HT.
Nếu không có lực lượng GĐPT của anh Nguyễn Châu lúc bấy giờ, mọi huy động cho một lễ tang trang nghiêm như thế, ai đảm trách? GHTN chăng? – không có người và môn nhơn pháp quyến không đồng thuận.
GHPHGVN tỉnh Bình Định chăng? – không đủ tư cách đứng ra chủ trì, vì cố HT không là thành viên của GH đương nhiệm.
Môn Đồ pháp quyến, vì thế cần sự giúp tay của GĐPT áo lam; Những cam go qua việc tổ chức tang đám đã vượt những khó khăn tế nhị, không làm đau lòng người quá cố, cũng hài hoà được những tâm hồn còn vướng vấp lắm dị biệt quan điểm.
Vậy vai trò của”GHTN” như thế nào trong lễ tang???
Hẹn gặp nhau tại tuần thất thứ bảy!
Ngày 22/7.a.l sẽ được tổ chức chung thất tại Nguyên Thiều, chùa Giác Hoa có thể làm sớm hơn, dịp nầy, chúc thư sẽ được công bố. Trước đây một chúc thư trên mạng được phòng Thông Tin PGQT cho là giả, tiếp theo là một Quyết Định số 39/VHĐ/QĐ/VT gồm 5 điều:

Điều một : Chuẩn bị họp Hội Đồng Lưỡng Viện về việc suy tôn Đức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Điều hai :Các văn phòng của các châu lục tổ chức Đại hội kháng đại để thâu nhận ý kiến suy tôn ngôi vị Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Điều ba : Nhân sự của Hội Đồng Lưỡng Viện sẽ do Đại Hội khoáng đại suy cử, theo chúc thư của Đức Đệ Tứ Tăng Thống

Điều bốn : Thỉnh mời những vị có khả năng tham gia vào Hội Đồng Lưỡng Viện để phục hoạt Gíao Hội theo Chúc Thư của Đức Đệ Tứ Tăng Thống.

Điều năm : Các Tổng vụ, các văn phòng của các Châu lục chiếu quyết định thi hành.


Không cần PPTTPGQT cảnh báo giả, ai cũng biết đó không phải là thật, vì bánh xe Pháp Luân bên trái trên đầu trang giấy cũng như con dấu của VHĐ ấn ký phía dưới chữ ký của HT T.Quảng Độ nhỏ hơn biểu tượng thật. Tại sao những văn bản giả như thế tung ra? dĩ nhiên nó không làm cho nội bộ GHTN lầm lẫn. Cũng không phải trò đùa tinh nghịch lúc trà dư tửu hậu, nó làm cho dư luận ngoài nội bộ có thể lầm trong giây lát, gây xôn xao trong giới quan tâm về PGTN, đồng thời kéo theo sự bực mình cho những ai quan tâm nghiêm túc về thực chất PGVN, chuyện quấy rối như thế chả giúp gì cho ai, chả làm mất niềm tin cho những người trong PGTN đó.

Điều một: chuẩn bị họp Hội Đồng Lưỡng Viện về việc suy tôn Đức Tăng Thống.

Người làm quyết định nầy chứng tỏ không nắm vũng Hiến chương GHPGVNTN. Hiến Chương, Chương thứ tư: Hệ Thống Tổ Chức ghi - Nhiệm vụ Đức Phó Tăng Thống : 1/ Thay Thế Đức Tăng Thống khi được ủy nhiệm.
2/ Sau khi đức Tăng Thống viên tịch, trong vòng 100 ngày, đức phó Tăng Thống triệu tập Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương để suy tôn Đức tân Tăng Thống.
Làm gì có quyết định của VHĐ họp Hội Đồng Lưỡng Viện để suy tôn Đức Tăng Thống.
Đó là vấn đề của những văn kiện giả mạo, không có ảnh hưởng gì lớn lao, nhưng chính những văn kiện giả đó mà được phát xuất, công bố bởi GHTN thì vấn đề lại khác!
Tại sao văn kiện được công bố bởi GHTN là giả? bởi vì không là thật do những bậc cao đức ấn ký, soạn thảo, chấp thuận hoặc truyền chỉ!
Vấn đề nầy đã được dư luận nói nhiều về chúc thư của cố Đại Lão HT.T. Đôn Hậu, về Giáo chỉ số 9 mà Hạnh Mãn đã gặp HT H.Q xác nhận…
Chung Thất sắp tới, VHĐ sẽ công bố chúc thư, nội dung ra sao, nào ai biết, nhưng ai cũng biết chắc không thể đi ngược lại ý muốn của cấp điều hành GHTN hiện nay.

Tăng Thống GHTN
Viện trưởng Viện Tăng Thống, Tổng Thư ký VTT
Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, Tổng Thư Ký VHĐ
Đó là những vị trí then chốt và nhạy cảm nhất của GHTN. Phó Tăng Thống chỉ thay thế Đức Tăng Thống khi được ủy nhiệm chứ không thế quyền Tăng Thống hay kế thừa Tăng Thống khi Tăng Thống viên tịch.
Đức Phó Tăng Thống có bổn phận triệu tập Hội Đồng Giáo Phẩm TW để suy tôn Tăng Thống trong vòng 100 ngày sau khi Tăng Thống viên tịch. Nhưng với tình hình bất ổn của GHTN hiện nay, chưa chắc có thể triệu tập để suy cử như hiến định; Phó Tăng Thống nào có đủ uy tín hiện nay? HT Hộ Giác cũng tai tiếng không thua gì HT Chánh Lạc; HT Hộ Giác thuộc hệ Nam Tông, không thể là Tăng Thống của GHTN 95% là Bắc Tông, vả lại dưới cái nhìn của HT Viện Trưởng VHĐ thì HT Hộ Giác chưa đủ uy đức! Chiếc ghế Tăng Thống còn phải bỏ trống. Ai sẽ là Viện Trưởng Viện Tăng Thống? HT Thiện Hạnh vẫn là Tổng Thư Ký VTT hay ai sẽ thay thế? Xem ra nhân sự hiện nay của GHTN vốn ít ỏi, sau giáo chỉ số 9 lại càng bị hao hụt.Nếu dụng Tinh bất dụng Đa mà nhân sự không có thì Tinh sẽ là tinh gì? Và liệu ngày chung thất, bản chúc thư xuất hiện có củng cố ổn định GHTN hay sẽ gây thêm chia rẽ bất mãn nội bộ?

Sóng gió còn nằm phía trước, con thuyền GHTN mỗi ngày một sút giảm uy tín và mất mát nhân sự có tài năng lẫn uy đức; Hy vọng ngày chung thất không là ngày chung cuộc của một tổ chức tự mình đánh mất tình cảm lẫn hậu thuẩn của giới trí thức và quần chúng Phật tử chân chính hiện nay.


MINH MẪN
11/8/08

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét