Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2009

GIÁO LUẬT VÀ GIÁO LỆNH


Tháng tới, ngày 19/6 â.l, giới đàn Trí Thủ sẽ được khai mở tại TP Đà Nẵng, do Tỉnh hội khai lập ?

Trong Tăng chúng đã từng thọ giới Sadi tại Giới đàn Giác Nhiên vào năm 2005 ở Thừa Thiên, đang xôn xao vì sẽ gặp khó khăn để xin thọ Đại giới tại Đà Nẵng lần nầy, vì theo văn phòng II giáo hội tại TP HCM, những giới tử đã thọ trong giới đàn Giác Nhiên , không hợp pháp.

Tôi đến gặp TT Thiện Pháp, ngôi vị thay thế HT Thiện Nhơn,
-Bạch thầy, nghe nói các giới tử thọ Sa Di tại Thừa Thiên, sẽ không hợp pháp để thọ Cụ túc tại Đà Nẵng sắp tới?, ngài đáp:
- Đúng vậy, giới đàn Giác Nhiên 2005 không thông qua giáo hội, tùy tiện tổ chức, nên không có giá trị.

Đây là không phải lần đầu Thừa Thiên tổ chức Giới Đàn Sa Di không thông qua Giáo Hội, cũng không phải là địa phương duy nhất làm việc đó. Trước 1975, khi TT Chơn Điền đảm trách Tổng vụ Tăng sự, ngài cũng thông qua thủ tục nầy, vẫn cấp Điệp Đàn thọ giới cho các giới đàn Sa Di, Sa Di Ni. Trong những nhiệm kỳ HT Thiện Nhơn đảm trách, Ngài cũng du di những đàn giới như thế, bởi lẽ, theo luật định, thầy Thế độ và vài vị Tăng chứng minh có thể truyền giới Sa Di cho giới tử mà không cần thông qua Giáo hội. Bởi lẽ, mục đích thọ giới là để tu chứ không phải lãnh một chức sắc hành chánh, nên việc truyền Sa Di giới tương đối thông thoáng, và trở thành truyền thống giao kết giữa thầy và trò. Các tỉnh miền Trung phần lớn duy trì truyền thống sơn môn như thế.

Giới, theo Pali là Silà, ngăn ngừa điều ác, tăng trưởng điều lành – Phòng phi chỉ ác - chỉ ác tác thiện…Chữ Giới trong Ba La Đề Mộc Xoa có nghĩa Biệt giải thoát, xứ xứ giải thoát.
Trong phạm vi giới hạn của ngày trai tịnh, thì Silà có nghĩa :Uposatta của Pali– sanscrit là Upavasatha, Hán dịch là Bố Sa Tha, có nghĩa Tịnh Trú - Trưởng dưỡng - Trưởng Tịnh - Thiện túc.

Trong Giới Đàn Tăng, tổ chức Giới đàn truyền thụ Cụ Túc có những quy định cụ thể, không đơn giản như Sa Di, nhưng đôi khi, vì hoàn cảnh nào đó, giới Phương trượng cũng được khai lập. Như vậy, chứng tỏ thọ giới rất quan trọng về mặt luật học nhưng không nhất thiết phải theo nguyên tắc hành chánh.

Người thụ giới có ba yếu tố để đắc giới: - Giới sư phải thanh tịnh
Giới đàn phải trang ngiêm
Giới tử phải chí thành

Chứng tỏ giá trị của một giới đàn tùy thuộc ở yếu tố tâm linh, hà cứ ở nguyên tắc hành chánh?

Những năm tháng PGVN chưa có một hệ thống Giáo Hội hành chánh, chả lẽ giới đàn không được khai lập hoặc sự khai lập không có giá trị???
Vì vậy phải xét lại sự gút mắc trong vấn đề Đàn Giới sắp tới tại Đànẵng cũng như những giới Đàn sau nầy để tạo cho giới tử được dễ dàng trên phương diện tu tập, đừng làm thối tâm hàng hậu học!

Mong văn phòng II GH nên nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi hơn.
Về phương diện các địa phương, một khi đã thành lập hệ thống hành chánh, các địa phương cũng nên tôn trọng nguyên tắc, biết rằng Giáo luật là vậy nhưng gíao lệnh cũng cần có để một tập thể có nề nếp;

Một văn bản trình lên GH TW về một Đàn giới cũng đâu là quá khó, để GH dễ làm việc, chả lẽ GH lập ra để ngồi chơi?

Chuyện Giới Đàn Giác Nhiên đã qua rồi, không thể phủ nhận giá trị tâm linh của nó, vì thế không nên áp đặt Giáo lệnh để phủ nhận và gây khó khăn cho các giới tử đã thọ mà giáo luật cho phép;

Hành chánh GH có khác hành chánh thế tục, vì ngoài nguyên tắc hành chánh còn có nguyên tắc tâm linh, hành chánh không thể khống chế tâm linh mà nên hổ trợ cho sinh hoạt tâm linh, ngược lại hoạt động tâm linh nói chung và Giáo luật nói riêng, cũng nên tôn trọng giáo lệnh để dễ làm việc.

Giới đàn Trí Thủ Đà Nẵng sắp tới, không vì ách tắc nhỏ mà để các Sa Di – Sa Di Ni bị trở ngại cầu tiến trên việc tu tập; Vì thế, Tỉnh Hội Đànẵng nên làm văn thư giải trình về văn phòng II sự việc đã qua, mong GH du di hổ trợ và V/P TW nên có thông báo gửi đến các tỉnh thành hướng dẫn việc thực hiện khi khai mở Đàn Giới;
Một vị mới đảm nhiệm chức vụ luôn theo nguyên tắc, hy vọng TT Thiện Pháp rồi sẽ có cách giải quyết hài hòa cho nội tình vui thuận;
Một giới Đàn trang nghiêm là trên thuận dưới hoà - Một Giới tử chí thành là được sự hướng dẫn tận tình của đàn trưởng thượng và một Giới sư Thanh Tịnh không chỉ về thân giới mà cả tâm giới hoan hỷ để một Đàn giới hoàn thành đúng ý nghĩa.

MINH MẪN
13/6/08

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét