Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

XIN MỌI NGƯỜI HÃY THỨC TỈNH VÀ ĂN THUẦN CHAY

Inline image 1
 
Chúng ta phải để mọi sinh vật được sống yên bình. Chúng ta hãy để yên cho họ. Chúng ta để họ an bình rồi chúng ta sẽ được an bình. Chúng ta tôn trọng và bảo vệ mọi sự sống rồi chúng ta sẽ có sự sống. Xin làm ơn, tất cả các chính phủ trên thế giới, xin tiếp tay và làm điều này. Tất cả các ký giả, những người có quyền lực, xin giúp truyền bá đến mọi người thông tin về sự khẩn cấp của địa cầu. Xin hãy giúp mọi người hiểu rằng ăn thuần chay là giải pháp duy nhất hiện giờ. Giải pháp duy nhất hiện thời là ăn thuần chay. Mọi điều khác cần rất nhiều thời gian mà chúng ta thì không có thời giờ. Cho nên chúng ta phải chọn ăn thuần chay và không gây giống thêm loài vật. Hãy chọn nông nghiệp hữu cơ, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ thực phẩm mà chúng ta có, bởi nếu ăn thuần chay, tất cả chúng ta sẽ có vô số thực phẩm để chia sẻ với mọi người: Mỗi đêm không ai phải đi ngủ với bụng đói nữa. Rồi chúng ta sẽ tiết kiệm rất nhiều thời giờ, năng lượng, tiền bạc, cũng giúp họ chống lại bệnh tật và tái thiết đời sống. Mọi việc có thể làm được bởi vì sẽ không còn chiến tranh ngay cả với loài vật nữa. Hòa bình bắt đầu từ ở nhà.
Mọi người, xin hãy thức tỉnh, tỉnh dậy ngay bây giờ. Xin vui lòng tỉnh dậy và giúp chúng ta tự cứu mình và con cháu trong tương lai và tất cả loài vật trên địa cầu này. Rất dễ dàng. Chỉ cần từ bỏ thói quen ăn thịt. Trở lại dinh dưỡng thiên nhiên là ăn thuần chay. Hãy thử chế độ ăn thuần chay. Rất dễ. Hãy thử. Quý vị sẽ vui mừng là mình làm được. Xin vui lòng hãy từ bỏ miếng thịt đó, và thay thế thịt bằng miếng đậu hủ hoặc chất đạm thực vật, đầy sức sống, đầy tình thương, và sẽ cứu được thế giới mình đang sống. Chúng ta vẫn còn hy vọng. Cho nên tôi vẫn còn ở đây. Tôi vẫn làm việc vì quý vị. Tôi vẫn ở cạnh quý vị. Tôi ở đây để cười và khóc với quý vị. Sinh tử không ý nghĩa gì nhiều đối với tôi. Tôi sẽ chỉ sống miễn là còn hữu ích cho thế giới, cho địa cầu, và cho phúc lợi của quý vị. Tôi nghĩ đa số quý vị cũng nghĩ như vậy.
Inline image 2
Không phải chúng ta sống bao lâu mà sống đời mình ra sao. Cho nên bây giờ là lúc để chứng minh điều đó. Bây giờ là lúc chúng ta phải khơi dậy bản tính thương yêu bên trong tâm mình và nhờ đó nó sẽ giúp địa cầu sinh tồn. Không phải chỉ vì chúng ta muốn sống, có lẽ chúng ta cũng muốn sống, nhưng vì mọi người khác. Ăn thuần chay có nghĩa là tình thương trong hành động. Ăn thuần chay có nghĩa hòa bình trong tâm, hòa bình trong nhà, hòa bình trên bàn ăn. Ăn thuần chay không chỉ có ý nghĩa như vậy, cho sức khỏe, hoặc ngay cả cho việc cứu địa cầu. Cho dù không thể cứu địa cầu, chúng ta cũng nên ăn thuần chay. Nhưng để cứu địa cầu, để cứu người thân, và để cứu người thân của thế hệ mai sau của chúng ta, ăn thuần chay thật sự là một lý tưởng đạo đức rất cao, và tôi có thể nói, là bổn phận.

Vậy hãy ăn thuần chay. Xin hãy cứu địa cầu và cứu sự sống. Cho dù chúng ta không thể cứu địa cầu bởi vì không phải mọi người khác đều làm, thì chúng ta chết đi với nụ cười trên môi, bởi vì chúng ta đã làm điều cao thượng nhất mà con người nên làm. Đó là mục đích của chúng ta: Làm người cao quý!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét