Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

KINH ĐẠI PHÚC ĐỨC

MAHAMANGALA SUTTA


Giới thiệu và dịch: Thầy Huyền Diệu

(Lời kinh ngắn gọn, ý nghĩa tuyệt vời!)

Chúng tôi được nghe như vầy: Một thuở nọ, khi Đức thế Tôn cư ngụ tại thành Xá Vệ tại tu viện Cấp Cô Độc trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó trời đã về khuya, có một vị Thiên Giả hiện xuống thăm Ngài, hào quang và vẻ đẹp của vị Thiên Giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế tôn, vị thiên Giả đứng sang 1 bên và cung kính tham vấn Ngài bằng 1 bài kệ:

"Nhiều Thiên, Nhân thao thức,
Muốn biết về Phúc Đức,
Để sống được an lành,
Xin Thế Tôn chỉ dạy."

- Sau đây là lời của Đức thế Tôn:

Nên tránh kẻ xấu ác,
Hãy gần bậc hiền lành
Tôn kính bậc đáng kính
Là Phúc Đức lớn nhất.

Sống trong môi trường tốt,
Đã tạo tác nhân lành
Được đi trên đường chính
Là Phúc Đức lớn nhất.

Có học, có nghề hay,
Biết hành trì giới luật
Biết nói lời ái ngữ
Là Phúc Đức lớn nhất.

Được phụng dưỡng mẹ cha,
Yêu thương gia đình mình
Được hành nghề an lạc
Là Phúc Đức lớn nhất.

Sống ngay thẳng bố thí,
Giúp quyến thuộc thân bằng
Hành xử không tỳ vết
Là Phúc Đức lớn nhất.

Tránh không làm điều ác,
Nên xa các tội lỗi
Không say sưa nghiện ngập
Tín cẩn làm việc lành
Là Phúc Đức lớn nhất.

Biết khiêm cung, lễ độ,
Tri túc và biết ơn
Không bỏ việc học đạo
Là Phúc Đức lớn nhất.

Biết kiên trì phục thiện,
Thân cận bậc Thánh hiền
Dự pháp đàm học hỏi
Là Phúc Đức lớn nhất.

Sống tinh cần thức tỉnh,
Học chân lý nhiệm mầu
Thực chứng được Niết Bàn
Là Phúc Đức lớn nhất.

Sống chung đụng nhân gian,
Tâm không hề lay chuyển
Phiền não hết an nhiên
Sống hoàn toàn an tịnh
Là Phúc Đức lớn nhất.

Ai sống được như thế, 
Đi đâu cũng an lành
Tới đâu cũng hạnh phúc
Thật Phúc Đức vô biên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét