Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

TƯỢNG PHẬT NIHONJI DAIBUTSU, Japan

Tượng Phật Nihonji Daibutsu của Nhật Bản,  cao 31m, được khắc một  bên vách núi Nokogiri.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét