Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

LẶNG NHÌN TỰ TÂM


TRỌN MỘT NGÀY LÀNH - Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi SÁNG, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi sáng tốt đẹp.  - Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi TRƯA, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi trưa tốt đẹp.  - Các loại hữu tình nào, này các Tỷ-kheo, vào buổi CHIỀU, thân làm việc thiện, nói lời nói thiện, ý nghĩ điều thiện, các loài hữu tình ấy, này các Tỷ-kheo, có một buổi chiều tốt đẹp. Vầng sao lành, điều lành Rạng đông lành,dậy lành Sát-na lành, thời lành Cúng
 dường bậc Phạm hạnh. THÂN nghiệp chánh, LỜI chánh, Ý nghiệp chánh, nguyện chánh, làm các điều chơn chánh thì được lợi an lạc lớn mạnh trong Phật giáo & không bệnh, an lạc cùng tất cả bà con. Namo Buddhaya  (Tăng Chi Bộ Kinh) ___((()))___


 Bn điu sng hnh phúc
 
Đc Pht dy rng có bn điu có th giúp hành gi được sng hnh phúc trên thế gian này:
 
1/ Đc tin (Saddha): Hành gi cn phi có đc tin, 
tin vào các giá tr đo đc, tâm linh và trí tu
2/ Gii (Sila): Hành gi phi tránh giết hi các sinh vt, không trm cp, di gt, không tà dâm, không nói di và không ung rượu 
3/ B thí (Caga): Hành gi cn thc hành b thí rng rãi, không bám víu và tham mun ca ci. 
4/ Trí tu (Panna): Hành gi cn phát trin trí tu đưa đến gii thoát khi kh đau, đ đt qu v Niết Bàn.
 
Kinh Tăng Chi

Photo: ... Thiền định không phải chỉ là nhắm mắt lại và khiến tâm trở nên an bình hơn. Thậm chí chó và mèo cũng có thể làm vậy, nếu chúng không cảm thấy đói hay cuộc sống bị đe dọa. Để thiền định, chúng ta cần nhận ra điều xảy ra trong tâm và cải thiện các phẩm tính của tâm, cũng như làm giảm phần tiêu cực trong tâm; đó là thiền định. Đó không chỉ là việc khiến tâm trở nên an dịu, mà còn là việc nhận ra bản tính của tâm. Khamtrul
 Rinpoche Shedrup Nyima

Hãy Đ Tâm An Tĩnh
 
Hôm y đo sư có vic  làng quê ho lánh và đưa đ t đi theo. Chai đu cuc b. Dc đường, đo sư bo đ t tm ngh chân dưới mt tàn cây xanh um,
như cái dù ln che nng trưa chói chang. Cách đó xa xa là mt dòng sui nh chn ngang. 
Đo sư bo : "Thy khát. Nh con ly dùm thy chút nước."
 
Đ t mau mn xách vò, thoăn thot bước ti con sui. Đến nơi, anh tn ngn nhìn dòng nước, ri nhìn sang bên b kia. Bt gp mt đàn bò còn ướt lông, hiu ra c s, anh quay li gp sư ph, bc bch : “Thưa thy, người ta mi va dt bò qua sui. Nước b quy lên đc ngu nên con không dám…”
Đo sư ôn tn : “Được con. Vy mình ch mt chút”.
Khong mười lăm phút sau, đo sư bo: “Ly nước đi con!”
Đ t st sng xách vò tr li b sui. Anh thy nước bt đc hơn,nhưng vn chưa th dùng được. Lp tc quay v ch sư ph, anh áy náy nói:
“Thưa thy, cũng chưa ung được đâu .”
Đo sư mm cười: “Không sao, con. Mình ch thêm mt chút na.”
Ri ngài xếp bng, hai bàn tay đ lên lòng, sa dáng cho thng lưng,lim dim đôi mt,  yên lng dưỡng thân dưới bóng râm ca tàn cây.
Khong na gi sau, đ t y tr li b sui. Bây gi nước đã trong veo, có th nhìn thu lp si dưới đáy. Anh rón rén bước xung đkhi khy đng, và c la ch tt nht đ múc đy vò nước mát mang v dâng thy.
 
Đo sư đón ly cái vò, nhìn vào ri bo “Con xem. Làm thế nào con có được ch nước trong tro, mát ngt này. Tht ra con chng làm gì c. Con ch cn kiên nhn đi cho cn cáu có đ thi gian đ nó t lng xung. Tâm con cũng thế. Khi tâm con ni sóng, điên đo, con đng toan tính cách này cách kia đ c dp yên nó. Con hãy cho nó đ thi gian đ nó t lng xung. Nên khi con gin ai, con đng thèm nghĩ ti h na, đng ráng tranh cãi hơn thua. Con hãy hướng 
tư tưởng con sang vic khác. Tt nht là con làm thinh, gi mù, giđiếc và kiếm mt ch mà ngi th đu đn, nh nhàng. Con ch tp trung vào hơi th mà thôi.”
 
Đ t đáp: “Thưa thy, nhưng thường đang lúc tâm trng bt bình thì con li không nh được cách đ thoát ra!”
 
Đo sư gt đu: “Phi đó con. Thế nên ch sau khi phm sai lm xong ri thì mình mi biết là mình sai lm. Nhưng như thế vn còn khá hơn là không nhn ra sai lm mình va mc phi. 
Mi mt trng hung trong đi tu ca con là mt bài thi kho sát trình đ tiến hóa tâm linh ca con. Nhưng khi con  vào trng hung đó, thì con không h nh là mình đang được thi, đang được th thách. Đến khi kp nh ra thì con đã thua mt ri, thi rt ri !”
 
Tâm Ngôn
 
TRƯỚC KHI... Trước khi định nói điều gì Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe, Trước khi chỉ trích, cười chê Ta nên nhìn lại tự phê phán mình.  Trước khi nổi giận, bất bình Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm. Trước khi cầu nguyện âm
 thầm Nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân! Trước khi giọt nước mắt lăn Biết dừng chân, kẻo ăn năn muộn màng. Trước khi tính chuyện đá vàng Thử mua dây.. tự buộc ràng xem sao!  Trước khi nói chuyện trời cao Xem đi dưới đất bước nào chông chênh. Trước khi ước vọng nhìn lên Môt lần ngó xuống co' thêm thương đời . Trước khi mua sắm, vẽ vời Phải chăng.. cám dỗ buông lời rủ rê? Trước khi hẹn ước, nguyện thề Vấn lòng xem có vẹn bề trước, sau. Trước khi muốn bỏ cuộc mau Nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân. Trước khi từ biệt dương trần Sống cho đi, thể tri ân cuộc đời. Trước khi muốn thấy ai cười Đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào. Trước khi muốn nếm ngọt ngào Tình thương dâng hiến, gửi trao thật thà. - Trước khi muốn thoát
 Ta bà Phải chân thành niệm Di Đà nhất tâm. Thích Tánh Tuệ
 
 Trước Khi... 

 Trước khi định nói điều gì,
Ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe.
Trước khi chỉ trích, cười chê,
Ta nên nhìn lại tự phê phán mình.
 
Trước khi nổi giận, bất bình, 
Ngồi nghe hơi thở lặng nhìn tự tâm.
Trước khi cầu nguyện,  Âm thầm
nhủ lòng dung thứ lỗi lầm tha nhân!
 
Trước khi giọt nước mắt lăn,
Biết dừng chân, kẻo ăn năn muộn màng.
Trước khi tính chuyện đá vàng,
Thử mua dây... tự buộc ràng xem sao! 
 
Trước khi nói chuyện trời cao,
Xem đi dưới đất bước nào chông chênh.
Trước khi ước vọng nhìn lên,
Một lần ngó xuống có thêm thương đời.
Trước khi mua sắm, vẽ vời,
Phải chăng... cám dỗ gọi mời rủ rê?
 
Trước khi hẹn ước, nguyện thề
Vấn lòng xem có vẹn bề trước, sau.
 
Trước khi muốn bỏ cuộc mau,
Nhớ tâm nhiệt huyết buổi đầu dấn thân.
 
Trước khi từ biệt dương trần,
Sống Cho đi, thể tri ân cuộc đời.
 
Trước khi muốn thấy ai cười,
Đầu tiên hàm tiếu trên môi nở chào.
Trước khi muốn nếm ngọt ngào,
Tình thương dâng hiến, gửi trao thật thà.
 
- Trước khi muốn thoát Ta Bà,
Nhớ chân thành niệm Di Đà nhất tâm.
 
 Thích Tánh Tuệ
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét