Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

CHỈ CÓ 2 THỨ THÔI:


+ Có 2 thứ bạn nên TIẾC KIỆM, đó là SỨC KHOẺ & LỜI HỨA.

+ Có 2 thứ bạn phải CHO ĐI, đó là TRI THỨC & LÒNG TỐT.

+ Có 2 thứ bạn phải THAY ĐỔI, đó là BẢN THÂN & NHẬN THỨC.

+ Có 2 thứ bạn phải GIỮ GÌN, đó là NỀM TIN & NHÂN CÁCH.

+ Có 2 thứ bạn phải TRÂN TRỌNG, đó là GIA ĐÌNH & HIỆN TẠI.

+ Có 2 thứ bạn phải TỰ MÌNH THỰC HIỆN, đó là LAO ĐỘNG & CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI VIỆC MÌNH LÀM.

+ Có 2 thứ bạn phải LÃNG QUÊN, đó là ĐAU THƯƠNG & THÙ HẬN.

+ Có 2 thứ bạn phải KHẮC GHI, đó là CÔNG ƠN CHA MẸ & SỰ GIÚP ĐỠ CỦA NGƯỜI KHÁC.

+ Có 2 thứ bạn buộc phải có để là NGƯỜI THÀNH CÔNG, đó là ĐAM MÊ & LÒNG KIÊN TRÌ.

+ Có 2 thứ bạn KHÔNG ĐƯỢC LÀM, đó là HÃM HẠI NGƯỜI KHÁC & PHẢN BỘI LÒNG TIN.

+ Có 2 thứ bạn phải BẢO VỆ, đó là DANH TÍN & LẼ PHẢI.

+ Có 2 thứ bạn phải CHẤP NHẬN, là CÁI CHEETS & SỰ KHÁC BIỆT.

+ Có 2 thứ bạn phải KIỂM SOÁT, đó là BẢN NĂNG & CẢM XÚC.

+ Có 2 thứ bạn phải TRÁNH XA, đó là CÁM DỖ & SỰ ÍCH KỶ.

+ Có 2 thứ bạn luôn phải SỬ DỤNG đó là TIỀN BẠC & KINH NGHIỆM.

+ Có 2 thứ bạn KHÔNG ĐƯỢC SỢ SỆT, đó là CÁI ÁC & SỐNG THẬT.

+ Có 2 thứ bạn phải NUÔI DƯỠNG, là TÌNH YÊU & SỰ BAO DUNG.

+ Có 2 thứ mà bạn cần phải ĐẠT ĐƯỢC TRONG CUỘC SỐNG, đó là THÀNH ĐẠT & HẠNH PHÚC.

+ Có 2 thứ bạn phải LUÔN SẴN SÀNG, đó là KHÓ KHĂN & NGÀY MAI.

*** Có 2 thứ bạn phải luôn GHI NHỚ, đó là THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU TRÊN & LÀM THẬT TỐT CHÚNG TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét