Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

CON LÀ AI? THẦY LÀ AI?

~ Thích Tánh Tuệ

- Bạch thầy, con là ai ?

- Con là một đứa con lai,
Nửa lai đức Phật, nửa lai Ta bà.
Con là nửa trái me già,
Nửa kia còn lại thì là... chôm chôm. 

Cuộc đời con thích ôm đồm,
28 ngày mặn, 2 hôm muối mè.
Bữa thì mặt áo hoa hòe,
Đến ngày vía Bụt... ấp e Lam hiền.

Nửa mê cái cảnh chùa chiền,
Nửa mê đi shop, mê tiền, mê yêu...
Con là thập cẩm, đủ điều,
Nửa thương đức Phật, nửa... thương nhiều "người ta".

THẾ THẤY LÀ AI?

Thầy là một cái chổi chà,
Quét chùa cho sạch... quét ra ngoài đường.
Quét chợ, rồi quét phố phường,
Quét cả vui, buồn mới rụng sáng nay.
Quét lòng thế nhiễm đắm say,
Quét cho tàn cuộc mộng này mới ngưng!

Quán đời, thầy chỉ người dưng,
Chỉ là hạt bụi đường trần rong chơi.
Chừng nào con được thảnh thơi,
Thầy trao nghề Quét... cho đời nó thong dong.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét