Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

THÔI KỆ


~ Thích Tánh Tuệ

Thôi kệ, buồn chi những tiếng đời,
Chỉ là âm điệu thoảng đầu môi.
Nghe khen càng thích, chê càng khổ,
Thế sự muôn trùng... vẫn cứ trôi...

Thôi kệ, sầu chi chuyện được thua,
Tuồng đời thăng giáng lúc tôi, vua.
Ai khôn mà chẳng dăm lần dại,
Rồi cũng phù vân... ngọn gió đùa!

Muôn sự trên đời do Nghiệp, Duyên, 
Hiểu ra, thanh thoát mọi ưu phiền.
Trong mơ, ai biết đời hư ảo,
Thả mồi bắt bóng tự truân chuyên...

Thôi kệ, đừng than trách thế nhân,
Đừng nhìn lỗi họ để... bâng khuâng!
Nhân tình thế thái xưa nay vậy,
Thánh thiện thì ai ở dưới trần?

Thôi kệ, chi rồi cũng sẽ qua,
Giận, hờn, ân, oán, nặng riêng ta.
Gỡ cặp kính màu cho bớt khổ,
Mắt nhắm trông đời vạn đốm hoa...

Sống giữa nhân hoàn mấy chục năm.
Nói năng thì dễ, khó là câm!
- Đời trôi, ta nhọc vì ôm giữ,
Vui, buồn, sướng, khổ tại nơi tâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét