Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

Lặng Nghe Tim Mình Lên Tiếng !

   TUỆ TÁNH THÍCHMi người ch mt trái tim,
Nhưng có hai Tâm nhĩ tht. 
Mt tâm chđng nim vui, 
Mt tâm mun phin du ct.


Khi vui, nếu cười ln tiếng
S đánh thc bun bên kia.
Lúc bun, nếu tràn mưa l
Nim vui nghn li không v!


Mi người ch mt trái tim
Na mi mđi cơm, áo.. 
Na nng chp nê.. phin não..
Khiến tim tiu ty tháng ngày.


Sng hiđiu chi là Nng
Thì mi biết.. Nh nhàng buông!
Sng hiu ngun tâm bình lng
Tim gy mi thoát đau thương..


Đng tưởng cuđi vĩnh vin
Tht ra ngđến.. không ng
Đoái nhìn con tim bé bng
Làm vic sut 24 gi !!.


- Hãy sng như hoa mùa H
Lìa đi ta lá mùa Thu 
Nhân sinh.. thong làn gió vi!
Đng nht tim trong ngc tù...
 
Như Nhiên 
Thích Tánh Tuệ
 
HÃY SỐNG NHƯ HOA MÙA HẠ
LÌA ĐỜI TỰA LÁ MÙA THU
NHÂN SINH THỎA LÀN GIÓ VỘI
ĐỪNG NHỐT TIM TRONG NGỤC TÙ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét