Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

Chùm ảnh 21 vị đại đệ tử của Đức Phật

 - BBT Người Phật Tử xin trân trọng giới thiệu chùm ảnh chân dung 21 vị đại đệ tử của Đức Phật được các họa sĩ Srilanka vẽ độc đáo bằng sơn dầu.

Những vị đại đệ tử thời Đức Phật gồm có: Ven Nanda; Ven Kaludayi; Ven Bakkula; Ven Angulimala; Ven Maha Kappiya; Ven Bahiya Daruciriya; Ven Anna Kondanna; Ven Lakuntaka Bhaddiya; Ven Pilindivaccha; Ven Maha Kassapa; Ven Kaligodhaputta Bhaddiya; Ven Rahula; Ven Sunaparanta Punna; Ven Savali; Ven Sagata; Ven Cunda; Ven Dabba Mallaputta
Ven Assaji; Ven Upavana; Ven Maha Kaccana; Ven Pindola Bharadvaja

nguoiphattu_com dai de tu phat0.jpg
Ven Nanda
nguoiphattu_com dai de tu phat1.jpg
Ven Kaludayi
nguoiphattu_com dai de tu phat2.jpg
Ven Bakkula
nguoiphattu_com dai de tu phat3.jpg
Ven Angulimala
nguoiphattu_com dai de tu phat4.jpg
Ven Maha Kappiya
nguoiphattu_com dai de tu phat5.jpg
Ven Bahiya Daruciriya
nguoiphattu_com dai de tu phat6.jpg
Ven Anna Kondanna
nguoiphattu_com dai de tu phat7.jpg
Ven Lakuntaka Bhaddiya
nguoiphattu_com dai de tu phat8.jpg
Ven Pilindivaccha
nguoiphattu_com dai de tu phat9.jpg
Ven Maha Kassapa
nguoiphattu_com dai de tu phat10.jpg
Ven Kaligodhaputta Bhaddiya
nguoiphattu_com dai de tu phat11.jpg
Ven Rahula
nguoiphattu_com dai de tu phat12.jpg
Ven Sunaparanta Punna
nguoiphattu_com dai de tu phat13.jpg
Ven Savali
Sivàli Ngài sanh ra là con của Suppavàsà, công chúa con vua, trong thời đức Phật hiện tại. Khi mẹ ngài không sinh đẻ được và nằm chịu đau khổ trong bảy ngày, bà nói với người chồng: 'Trước khi tôi chết tôi sẽ bố thí', và nàng bảo chồng đi mời Thế Tôn đến, nói đến hiện trạng của nàng và dặn chồng ghi nhớ những lời Thế Tôn nói. Người chồng làm theo lời vợ dặn và bậc Ðạo Sư nói: 'Mong rằng Suppavàsa, con của dòng họ Koliya được hạnh phúc! Mong nàng được hạnh phúc, sức khỏe và sanh được đứa con trai khỏe mạnh'. Trước khi người chồng về, Suppavàsa đã sanh được đứa con trai và khi nghe chồng kể lại câu chuyện, nàng dặn chồng cúng dường đức Phật và chúng Tăng trong bảy ngày. Vì người con được sanh, đem lại hoan hỷ cho tất cả mọi người, nên được đặt tên là Sìvali.
Sau khi sanh bảy ngày, ngài có thể làm được bất cứ việc gì. Tôn giả Sàriputta đến và khuyên ngài xuất gia, lấy đề tài sự đau khổ khi được sanh làm đề tài tu hành. Khi nắm tóc thứ nhất được cắt đứt, ngài chứng Sơ quả. Khi nắm tóc thứ hai được cắt đứt, ngài chứng Nhị quả. Như vậy cho đến nắm tóc thứ tư và ngài chứng quả A-la-hán. Có chỗ nói cùng ngày ngài đi đến ở một chòi lá, và suy tư đến sự đau khổ phải nhẫn chịu khi thọ sanh. Ngài phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán.
nguoiphattu_com dai de tu phat14.jpg
Ven Sagata
nguoiphattu_com dai de tu phat15.jpg
Ven Cunda
nguoiphattu_com dai de tu phat16.jpg
Ven Dabba Mallaputta
nguoiphattu_com dai de tu phat17.jpg
Ven Assaji
nguoiphattu_com dai de tu phat18.jpg
Ven Upavana
nguoiphattu_com dai de tu phat19.jpg
Ven Maha Kaccana
nguoiphattu_com dai de tu phat20.jpg
Ven Pindola Bharadvaja

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét