Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

TỰ VẤN

  

  THÍCH TÁNH TUỆ
Chúng ta nên tự vấn bản thân : 
“Điều gì sẽ hữu ích cho tôi khi đối diện cái chết?” 
Trong cuộc sống bây giờ, khi có khó khăn chúng ta có thể nhờ cậy sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè. 
...
Khi bệnh tật, chúng ta có thể nhờ bác sĩ tư vấn. 
Nhưng vào thời điểm của cái chết, chúng ta có thể tìm ai? 
Chúng ta có thể nhờ cậy ai giúp đỡ? 
Chúng ta nên tự hỏi mình những câu hỏi này. 
- Khi chúng ta thực sự nghĩ về chúng, ta sẽ thấy rõ ràng rằng chỉ có thực hành Phật Pháp mới có thể 
giúp được chúng ta vào thời điểm đó.
Và chúng ta nên chuẩn bị cho thời điểm của cái chết ngay từ bây giờ.- Tôi vẫn thấy nhan nhản quanh 
tôi, nhiều người..
'' Mới vừa nói nói, cười cườiThở ra một cái.. Thành người thiên thu..''
Đây không là cái nhìn bi quan mà là thực tế hiển nhiên của đời sống. 
- Đại gia bất động sản
Chết nằm dưới cỏ xanh, 
Mới biết mình của đất, 
Đất - không phải của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét