Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

HỘI THẢO

NGÀY 04/11/2016, BAN NGHI LỄ VÀ BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG ĐỒNG TỔ CHỨC HỘI THẢO KỶ NIỆM 35 NĂM  THÀNH LẬP GHPGVN TẠI 2914 CÔNG LÝ (NAM KỲ KHỞI NGHĨA. Q, 3 SG.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét