Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016

Nguyễn văn Tường

Linh mục đầu tiên trên thế giới nói về Chúa dạy ăn hạt giống : Nguyễn văn Tường
https://www.youtube.com/watch?v=JFQ6FtWdTWU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét