Thứ Năm, 28 tháng 4, 2016

HƯƠNG LINH CÓ TỒN TẠI SAU KHI MẤT?


- Thích Nhật Từ

Hỏi: Làm thế nào để biết hương linh thuộc dòng họ nhà mình đã được siêu thoát. Hiện tượng các vong về nhà dưới hình thức là bươm bướm, sâu có thật đúng với những gì đã đồn đãi hay không?

Trả lời:
Theo tinh thần Phật dạy trong các kinh nguyên thủy tất cả đều phải tái sinh theo nghiệp. Do vậy sẽ không có tình trạng các hương linh tiếp tục tồn tại dưới âm phủ, mộ huyệt, ở nhà từ đường, bàn thờ vong hay vướng kẹt vào di ảnh, địa điểm cái chết diễn ra như dân gian đã đồn thổi. Cho nên sau khi làm lễ tống táng, chúng ta tin rằng người thân của ta đã tái sinh theo nghiệp. Trung bình để một con người mới trong một kiếp sống mới là 9 tháng 10 ngày.
Như vậy ta phải tin vào lời Phật dạy để không tiếp tục lo lắng sợ hãi. Ngoài ra là Phật tử ta không nên mê tín dị đoan vào các loại thầy đồng bóng, phong thủy, địa lý, nhân điện, thầy bói và ngoại cảm. Không nghe theo những điều bày vẽ vì trên thực tế không ai muốn tiếp tục sống dưới lòng đất sau khi chết 49 ngày.

Thước đo đơn giản trong các kinh đưa ra: nếu người thân chúng ta suốt một kiếp người chưa từng làm việc thiện nhưng cũng chưa từng làm việc ác thì tối thiểu tái sinh làm lại con người. Như vậy chỉ cần làm một so sánh nhỏ, ta thấy người thân đã từng làm việc tốt thì không thể nào có cảnh giới tái sinh là một con sâu, bươm bướm hay bất cứ một con vật nào ở trong gia đình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét