Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

NHỮNG CÂU NÓI GIÚP BẠN TỈNH NGỘ

Đồ hoạ: Đại Kỷ Nguyên 
Biên dịch: Mai Trà


Đời người có sinh ra và chết đi, nhưng chỉ cần là còn sống thì chúng ta đều cần phải sống cho tốt nhất. Dưới đây là những câu nói đã khiến cho rất nhiều người tỉnh ngộ.

CÁNH CỬA KHÓ KHĂN NHẤT ĐỂ MỞ RA CHÍNH LÀ CÁNH CỬA TÂM HỒN.

CON ĐƯỜNG KHÓ KHĂN NHẤT ĐỂ ĐI LÀ LÒNG DẠ CON NGƯỜI.

CÂY CÂU KHÓ QUA NHẤT ĐỂ QUA LÀ CÂY CẦU KẾT NỐI TRÁI TIM.

ĐIỀU KHÓ KHĂN NHẤT ĐỂ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH LÀ TÂM THÁI.

CÔNG TRÌNH KHÓ KHĂN NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY LÀ CÔNG TRÌNH CẢI TẠO THẾ GIỚI NỘI TÂM CỦA CON NGƯỜI.

Inline image 1
Inline image 2
Inline image 3
Inline image 4
Inline image 5
Inline image 6
Inline image 7
Inline image 8
Inline image 9
Inline image 10
Inline image 11
Inline image 12
Inline image 13
Inline image 14
Inline image 15
Inline image 16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét