Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

NHÌN SỨC SỐNG CỦA LOÀI HOA, CÂY CỎ

Cây cối, hoa lá còn có sức sống mãnh liệt như thế; loài người không có lý nào lại buông xuôi phải không!!!Inline image 4

Inline image 5

Inline image 6

Inline image 7

Inline image 8

Inline image 9

Inline image 10

Inline image 11

Inline image 12

Inline image 13

Inline image 14

Inline image 15

Inline image 16

Inline image 17

Inline image 18

Inline image 19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét