Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

TRẦM TƯ VỀ CÁCH SỐNG Ở ĐỜI

~ Như Nhiên Tánh Tuệ

 Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng vì tất cả đều chỉ là tương đối trong tục đế mà thôi.
- Cái đúng với người này có thể sai với người khác,
- Cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ,
- Cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng mãi về sau...

- Hãy biết cho đi là nhận, là còn mãi....
- Hãy biết tha thứ cũng là tự giải thoát cho chính mình.
- Hãy biết mở rộng trái tim ra sẽ dễ chịu hơn là khép nó lại sau những tổn thương.
- Hãy biết rằng yêu thương không bao giờ là dư thừa cả...
- Sống chân thành với người khác, chính là biết đối xử tốt với bản thân trong mai hậu...

- Thảo mộc sinh ra mềm dịu, khi chết thì khô cứng.
- Người ta sinh ra thì yếu mềm, khi chết thì cứng lại,
Răng cứng lưỡi mềm, ấy thế mà răng rụng trước, lưỡi còn.
Cho nên cứng rắn, cáu giận là biểu hiện của cái chết.
Mềm dẻo, khiêm nhường là dấu hiệu của sự sống nhu nhuyến...
Ta hãy mềm dẻo thay đổi một chút về quan niệm sống để thăng hoa.

Namo Buddhaya

Ladakh- India- March 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét