Thứ Ba, 12 tháng 7, 2016

MINI BONSAI

NHỮNG TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT XINH XẮN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alt
 
 
alt
 
 
 
 
盆栽:野梅が咲く|春嘉の盆栽工房:
 
 
 
 
alt
 
 
 
 
Magnolia mame bonsai:
 
 
盆栽:スグリが赤く色づく|春嘉の盆栽工房:
 
 
 
 
Rose bonsai:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cherry bonsai
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số tác phẩm bonsai mini đẹp
 
 
Một số tác phẩm bonsai mini đẹp
 
 
Một số tác phẩm bonsai mini đẹp
 
 
 
 
Một số tác phẩm bonsai mini đẹp
 
 
 
 
 
 
Một số tác phẩm bonsai mini đẹp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét