Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Những BẦY CHIM nép bóng bên nhau ...

Thật vui ,thật ấm ...ngồi lui ...cho tớ ngồi 
cạnh ...cho vui ...cho ấm ...!!!
Này nói cho mà biết ,to như con bò ,thôi để TỤI TÔI ngồi trên ...lưng 
đằng ấy nhá ..!!:-) cho vững ...:-)

​V​
ào mùa lạnh, các bầy chim thường nép sát vào nhau
​ 
để tạo giữ hơi ấm cho nhau. 


Image
Không phải là sâu đâu nhé.

Image
Bầy én nhỏ tựa vào nhau trên dây thừng.

Image

Zoom in (real dimensions: 574 x 526)Image

Image
Bầy én trong cơn bảo tuyết mùa xuân.

Image
Chim cú con nằm sát bên nhau trong tổ ấm.

Image
Các con chim Superb Fairy Wren con đang nép mình vào nhau bên 
cạnh chim cha mêt mỏi.

Image
Két Uyên Ương nép vào nhau.

Zoom in (real dimensions: 574 x 574)Image
Các chú ngổng conddang yên lành nằm ngủ bên nhau

Image
Gia đình chim bói cá.

Image

Image

Image
Tình Phụ Tử.

Image

Image
Ca1i lạnh của hừng đông.

Image

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét