Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Trái đất đẹp:

30 nơi đẹp trên thế giới
30 beautiful places in the world
***#5 Hồ Baikal ở Nga khi đóng băng có màu ngọc lục bảo:

Emerald Ice On Baikal Lake, Russia

#25 Hồ Chấm Bi (Spotted Lake) ở Canada :

Spotted Lake, Canada

Spotted Lake, CanadaKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét