Thứ Tư, 28 tháng 10, 2015

* HÚY KỴ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN MINH
Sáng 28/10/2015 tức 16/9/ Ất Mùi, chùa Long Vĩnh đã tổ chức lễ húy kỵ cho cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh, nguyên Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, năm 1964. 

- Năm 1973, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa viên tịch, Hòa Thượng đảm nhiệm chức vụ quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.

- Năm 1974, Hòa Thượng được Đại hội cung thỉnh Cố vấn Hội Đồng Viện Hóa Đạo và tham dự Hội nghị Tôn giáo và Hòa bình tại Louvain, Bỉ Quốc.

Đây là năm thứ 37, hay nói cách khác, nay là lần giỗ thứ 37 của một cao Tăng thạc đức của Phật giáo trước 1975, là một trong những thạch trụ của Phật giáo Việt Nam hình thành tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vào năm 1964 khi nhà Ngô sụp đổ.

Mặc dù TT T. Minh Nghị trụ trì chùa Long Vĩnh đang ở hải ngoại, nhưng vẫn chỉ đạo cho đạo chúng làm lễ cầu siêu, tưởng niệm rất trang nghiêm với sự tham gia của một số Hòa thượng cùng chư Tăng hành lễ theo nghi thức Thừa Thiên. Ban Hướng dẫn Gia Đình Phật Tử; trong đó có cầu nguyện cho anh Huỳnh Bá Huệ Dương; Lê Hiếu Liêm và những cựu huynh trưởng GĐPTVN, một số tín hữu của bổn tự.

Buổi trai ngọ cúng dường chư tôn đức và thiết đãi những vị tham gia trong buổi lễ. Ngoài chương trình, chùa còn có trai đàn bạt độ vào chiều cùng ngày và lễ cầu siêu nhân 19/9 vía Bồ Tát Quán Thế Âm.


MINH MẪN
28/10/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét